Έλεγχος Πρόσβασης

Μια μεγάλη γκάμα απο συστήματα
ελέγχου πρόσβασης για κάθε χώρο.

Η D.S Compass Solutions προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από Turnstile για έλεγχο πρόσβασης.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά σκηνικά όπως γυμναστήρια, σχολεία, γήπεδα κ.α

Μοντέλα

DSN-10

TRIPOD TURNSTILE

TRIPOD TURNSTILE

DSN-10
 
Model DSN-10 is a beautiful and simple elegant stylish with the lowest price in all type turnstiles. The most obvious feature is that only one person can pass at one time. And it supports standard tripod arm type 650mm and handicapped swing type 1100mm for wide passageway, wheelchair, and pedestrian with large luggage can also pass. With all-weather and environment capability, it can be applied both indoor and outdoor sites such as park, gym and office.

DSN-20

OPTICAL SWING TURNSTILE

OPTICAL SWING TURNSTILE

DSN-20
 
Nebula optical swing turnstile with the most advantage is that the passage width can reach to 650mm-1100mm, which is suitable for handicapped person with wheelchair or pedestrians with luggage. DSN-20 is with unique design, stylish of modern and urbanization cabinet, typical swipe card panel, attractive blue LED strip, solid body crate, sensitive infrared sensor strip, brushed stainless steel and high-end black painting process.

DSN-30

OPTICAL FLAP TURNSTILE

OPTICAL FLAP TURNSTILE

DSN-30
 
The most special feature of DSN-30 is faster open and close speed than other turnstile gates, normally 45 persons per minute. So, it’s perfect for the sites with big visitor’s flow rate. Nebula optical flap turnstile with unique design, stylish of modern and urbanization cabinet, typical swipe card panel, attractive blue LED strip, solid body crate, brushed stainless steel and high-end black painting process.
 

DSN-50

TRIPOD TURNSTILE

TRIPOD TURNSTILE

DSN-50
 
Nebula DSN-50 tripod turnstile is the most cost-efficient in all type turnstiles. The most obvious feature is the slim and delicate design(360*260*980mm) to save space occupation. Exquisite and beauty is the most attractive feature in the first look. At the top, it’s covered by a high black tempered glass, show up an attractive and impressive character. The tempered glass top cover and swiping card panel is incorporated into the traditional stainless steel design. The combination of tradition and modern art, will definitely brighten up our vision and bring an unexpected surprise. The full stainless-steel body is surrounded with dazzling decorative LED light bar which bring out an aesthetic and distinctive sense.

DSN-70

SPEED GATE

SPEED GATE DSN-70

●  Nebula DSN-70 is with faster open and close speed 0.2 second which is the fastest one than any other turnstile gates, 55 persons per minute which is perfect for the sites with big visitor’s flow rate.
● It supports standard swing type 650mm and handicapped swing type 1000mm for wide passageway, wheelchair and pedestrian with large luggage can also pass.
●  It can integrate with different third-party access controller or (e.g.: RFID card reader, biometric reader device and counter).
● The material is equipped with LED light which shows the current working mode (open/close) at the front. The body is made of brushed stainless steel and the arm is transparent Plexiglas/acrylic.