Πλήρης λειτουργικότητα σημείου πώλησης:
Χρέωση προιόντων με την χρήση barcode scanner καθώς και χρεώση υπηρεσιών. Έχει την δυνατότητα χρέωσης όλων των κατοικιδίων ενός πελάτη στο ίδιο τιμολόγιο. 
Πρόγραμμα ελέγχου αποθεμάτων:
Αυτόματη αναπλήρωση προιόντων με την εισαγωγή τιμολογίων από προμηθευτή και αυτόματη αφαίρεση προιόντων με κάθε πώληση.
Κέντρο εσωτερικών μηνυμάτων:
Κάθε σταθμός μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα σε άλλους σταθμούς δημιουργώντας ένα διακριτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων/γιατρού.
 
 
Έλεγχος χρηστών
Ο κάθε χρήστης συνδέεται σε κάθε σταθμό και αναλόγως  των δικαιωμάτων που του δόθηκαν από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη έχει περιορισμένες δυνατότητες. 
Ημερολόγιο επισκέψεων
Ο χρήστης  μπορεί να περνά ραντεβού στο σύστημα με την ημερομηνία, ώρα, τις λεπτομέρειες της επίσκεψης καθώς και την κατηγορία της επίσκεψης. Ακολούθως μπορεί να φυλτράρει τα ραντεβού αναλόγως της κατηγορίας που έχει επιλέξει.