Πλήρης λειτουργικότητα σημείου πώλησης
Χρέωση προιόντων με την χρήση barcode scanner καθώς και χρεώση υπηρεσιών. Περιλαμβάνει την δυνατότητα πίστωσης πελατών καθώς και επιλογή έκπτωσης σε κάθε προιόν ή/και στο σύνόλο του τιμολογίου.
Πρόγραμμα ελέγχου αποθεμάτων:
Αυτόματη αναπλήρωση προιόντων με την εισαγωγή τιμολογίων από προμηθευτή και αυτόματη αφαίρεση προιόντων με κάθε πώληση.
Έλεγχος προιόντων με παρτίδες*
Με κάθε πώληση φυλάγεται επίσης ο αγοραστής του προιόντος και ο αριθμός παρτίδας εξαλείφωντας την ανάγκη να παρακολουθείται η διαδρομή της κάθε παρτίδας. Επίσης κατά την πώληση παρουσιάζονται στον πωλητή όλες οι παρτίδες του προιόντος υπο πώληση, μειώνωντας έτσι την πιθανότητα διατήρησης παρτίδας που κοντεύει να λήξει στο απόθεμα.
Κέντρο εσωτερικών μηνυμάτων:
Κάθε σταθμός μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα σε άλλους σταθμούς δημιουργώντας ένα διακριτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.
Αναφορές για τα παρακάτω:
Πλήρεις αναφορές πελατών, αποθεμάτων, εσόδων, εξόδων.
Αναφορά αποθεμάτων που κοντεύουν να λήξουν.
Αναφορά πωλήσεων (λεπτομερής η ανά κατηγορία προϊόντων).
Αναφορά αποθεμάτων που κοντεύουν να εξαντληθούν.
Κέντρο εσωτερικών μηνυμάτων:
Κάθε σταθμός μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα σε άλλους σταθμούς δημιουργώντας ένα διακριτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.
Αναφορές για τα παρακάτω:
Πλήρεις αναφορές πελατών, αποθεμάτων, εσόδων, εξόδων.
Αναφορά αποθεμάτων που κοντεύουν να λήξουν.
Αναφορά πωλήσεων (λεπτομερής η ανά κατηγορία προϊόντων).
Αναφορά αποθεμάτων που κοντεύουν να εξαντληθούν.